Projekty badawcze realizowane przez pracowników Katedry

POIR.01.01.01-00-0059/20

"Innowacyjny produkt w postaci formatek ze stali i stopów aluminium o zawężonych tolerancjach wymiarowych i wielkości gratu ciętych na jednej linii technologicznej"

Okres realizacji projektu: 2020r.-2023r.

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Spółka z o.o., Podwykonawstwo Politechnika Częstochowska,

Kierownik: dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, prof. PCz.


Projekt badawczy NCBiR: POIR.04.01.04-00-0001/18

"Opracowanie innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji szerokiego asortymentu drutów oraz elementów złącznych ze stali z efektem TRIP"

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 30.06.2021r.

Konsorcjum skład: Lider: PPHU Klimas Paweł Kimas. Członek Konsorcjum: Politechnika Częstochowska. Członek Konsorcjum: Metalurgia S.A. Radomsko.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, prof. PCz.


POIR.01.01.01-00-0401/18 

"Opracowanie  technologii  wytwarzania  nowej generacji drutów stalowych pokrytych innowacyjnymi powłokami cynkowo-aluminiowo magnezowymi o zwiększonej odporności korozyjnej"

Okres realizacji projektu: 2019r. - 2021r.

Stalex S.C. Łukasz Krawczyk, Zbigniew Białas, Podwykonawstwo Politechnika Częstochowska,

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz.


Projekt badawczy NCBiR: TECHMASTRATEG2/412341/8/NCBiR/2019

Projekt w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne Technologie materiałowe".

"Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysoko-wytrzymałych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi, i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami". 

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz.


Projekt badawczy NCBiR:  POIR.04.01.02-00-0042/17

"Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję"

Okres realizacji projektu: od 03.2018r. do 30.09.2020r.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, prof. PCz.


POIR.01.02.00-00-0173/16

"Nowe wyroby kolejowe w Hucie Królewskiej"

ArcelorMittal Poland S.A., Podwykonawstwo Politechnika Częstochowska,

Okres realizacji projektu: 2017r.-2020r.

Kierownik: dr hab. inż. Piotr Szota, prof. PCz.


Projekt badawczy NCN OPUS; edycja 6 nr projektu 2013/11/B/ST8/04352

"Podstawy procesowe wytwarzania nowej generacji prętów bimetalowych Mg-Al o zwiększonej odporności na korozję"

Okres realizacji projektu:  2015r. -2018r. 

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz.


Projekt badawczy NCN OPUS; edycja 12 nr projektu: 2016/23/B/ST8/01135

"Stopowanie dynamicznego ośrodka ciągłego przepływającego przez reaktor wysokotemperaturowy"

Okres realizacji projektu: 9.08.2017r.-8.08.2019r.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Cwudziński, prof. PCz


 

 


Badania zlecone prowadzone przez Katedrę Metalurgii i Technologii Metali