Współpraca

Oferta dla przemysłu

Katedra Metalurgii i Technologii Metali wychodząc naprzeciw jednostkom przemysłowym 
i prywatnym firmom oferuje realizację projektów badawczych i wdrożeniowych.

Działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się na kompleksowym podejściu do procesów wytwarzania wyrobów metalowych, począwszy od procesów topienia, obróbki ciekłego metalu, odlewania a kończąc na procesach przeróbki plastycznej oraz recyklingu. Pracownicy katedry mają duże doświadczenie w realizacji prac we współpracy z podmiotami gospodarczymi, nabyte w trakcie realizacji wielu projektów badawczo-rozwojowych oraz prac zleconych. Nowoczesna baza laboratoryjna, doświadczenie i wiedza pracowników oraz zastosowanie nowoczesnych technik TCT to fundamenty, na których opieramy naszą współpracę z podmiotami gospodarczymi.

Katedra  oferuje możliwość współpracy  w następujących obszarach:

 • badania przemysłowe optymalizacji technologii i konstrukcji urządzeń procesów stalowniczych, w tym pieców elektrycznych łukowych, pieców kadziowych, kadzi pośrednich i krystalizatorów do ciągłego odlewania,
 • fizyczne badania modelowe (modele wodne) oraz symulacje numeryczne procesów rafinacji, homogenizacji i ciągłego odlewania stali oraz wybranych procesów metalurgii metali nieżelaznych,
 • rozwój proekologicznych technologii otrzymywania metali z wykorzystaniem metalonośnych materiałów odpadowych, a także odpadów tworzyw sztucznych,
 • zastosowanie metod piro- i hydrometalurgicznych w odzysku metali i w recyklingu materiałów,
 • badań laboratoryjnych techniką lewitacyjną dla układów "ciekły metal-gaz", w warunkach nadciśnienia do 3,0MPa i w zakresie temperatur do 2200°C,
 • badań laboratoryjnych procesów stalowniczych w układzie "tygiel-ciekły metal-faza żużlowa" (masa próbki do 1 kg) w warunkach nadciśnienia fazy gazowej do 1,0MPa i w zakresie temperatur do 1600°C,
 • udostępniania danych termochemicznych dla około 3000 substancji nieorganicznych, właściwości ciekłych żużli metalurgicznych i roztworów żelaza według komputerowej bazy TERMO,
 • wykonania analiz i obliczeń termodynamicznych wysokotemperaturowych procesów metalurgicznych oraz stanów równowagi fazowej układów wieloskładnikowych i heterofazowych,
 • wykonywanie odlewów jednostkowych z żeliwa, staliwa i stopów metali nieżelaznych,
 • wykonywanie odlewów artystycznych i mikroodlewów,
 • badania krzepnięcia odlewów metodą ATD,
 • badania przemian fazowych metodą dylatometryczną,
 • badania właściwości mas formierskich,
 • badania właściwości mechanicznych, trybologicznych i struktury stopów metali,
 • projektowanie, modernizacja oraz optymalizacja procesów wytwarzania wyrobów metalowych z wykorzystaniem technologii przeróbki plastycznej, w tym wyrobów wielowarstwowych, ze stali oraz stopów metali nieżelaznych pod kątem zwiększenia wydajności oraz ograniczenia energochłonności procesu oraz uruchomienia produkcji,
 • projektowanie oraz dobór urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania wyrobów metalowych,
 • optymalizacja procesów wytwarzania elementów złącznych wykonanych ze stali oraz stopów metali nieżelaznych,
 • określenie trwałości narzędzi stosowanych w przemyśle  przetwórstwa metali,
 • dobór parametrów oraz projektowanie procesów spiekania proszków metali, spiekanie materiałów proszkowych, metalicznych oraz ceramicznych,
 • wysokotemperaturowa i wysokociśnieniowa obróbka w prasie izostatycznej (HIP) detali z materiałów kompozytowych, litych metali żelaznych i nieżelaznych, materiałów uzyskanych na drodze spiekania laserowego,
 • modelowanie numeryczne i optymalizacja procesów wytwarzania wyrobów metalowych na wszystkich etapach wytwarzania,
 • przygotowanie ekspertyz technicznych i opinii o innowacyjności oraz doradztwo w zakresie aplikacji o fundusze strukturalne,
 • organizacja szkoleń z metalurgii ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii wytwarzania, odlewania, przeróbki plastycznej oraz recyklingu.