Badania zlecone prowadzone przez Katedrę Metalurgii i Technologii Metali

 ROK 2021
 
1. BZ-209-1/2021 Wulkan S.A Częstochowa
"Opinia nt. przyczyny pęknięć odlewów głowicy cylindra i ewentualnego wpływu występowania grafitu C w odlewie"
Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka

2. BZ-209-2/2021 Metalpress Sp. z o.o., Dolsk
" Badanie składu chemicznego EDS i mikrotwardości."
Kierownik pracy: dr inż. Maciej Nadolski

3. BZ-209-3/2021 Laboratorium Spawalnicze " Gamma-Montex", Częstochowa
"Potwierdzenie wdrożenia innowacji w oparciu o faktyczną realizację projektu UDA-RPSL.03.02.00-24-0663/19-00"
Kierownik pracy: dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz

4. BZ-209-4/2021 NDI SOPOT SA., Sopot
"Analiza mas zalewowych do sprężystego mocowania szyn."
Kierownik pracy: dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz

5. BZ-209-5/2021 Metalpress Sp. z o.o., Dolsk
" Badania przewodności cieplnej oraz rozszerzalności liniowej w funkcji temperatury powierzonych próbek brązów."
Kierownik pracy: dr inż. Maciej Nadolski

6. BZ-204-6/2021 DAR STAL, Myszków
" Wykonanie badań przemysłowych w przedmiocie dotyczących części prac badawczych w ramach projektu pn. Technologia wytwarzania rur spawanych ze stali wielofazowych CP i DP, obrobionych cieplnie wraz z instalacją demonstracyjną."
Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz

 
 
 
 
 ROK 2020 
 
15. BZ-209-15/2020
"Ocena sprawności energetycznej układu grzania – badania porównawcze"
Kierownik pracy: dr inż. Maciej Nadolski

14. BZ-209-14/2020, Walcownie Ostrowieckie WOST S.A., Ostrowiec Świętokrzyski
"Określenie przyczyn niespełnienia wymagań udarności w wyrobach kształtowych walcowanych w warunkach
Walcownie Ostrowieckie WOST S.A."
Kierownik: prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz

13. BZ-209-13/2020, TOWES Sp. z o.o. Warszawa
"Opracowanie modelu projektowania z wykorzystaniem metody „Design thinking” do wytwarzania sprężyn naciągowych i naciskowych o ponadnormatywnych parametrach użytkowych oraz uruchomienie produkcji"
Kierownik: dr hab. inż. Maciej Suliga, prof. PCz

12. BZ-209-12/2020, Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
" Opinia biegłego w toku śledztwa PO II Ds. 132.2016"
Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz

11. BZ-209-11/2020, Serwis-am Adam Puchała, Kokawa
" Ocena właściwości funkcjonalnych dostarczonych uchwytów"
Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz

10. BZ-209-10/2020, ArcelorMittal Distribution Solutions Polska Sp. z o.o., Katowice
" Innowacyjny produkt w postaci formatek ze stali i stopów aluminium o zawężonych tolerancjach wymiarowych i wielkości gratu , ciętych na jednej linii technologicznej."
Kierownik: dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, prof. PCz

9. BZ-209-9/2020, PPHU Koncept, Chorzów
" Badania wytrzymałościowe oraz analiza mikroskopowa otrzymanych próbek masy zalewowej."
Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz

8. BZ-209-8/2020, EKOPOL Sp. z o.o.
"Badania mikroskopowe i makroskopowe dostarczonych próbek."
Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz

7. BZ-209-7/2020, PPHU Koncept, Chorzów
"Analiza twardości oraz składu chemicznego otrzymanych próbek masy zalewowej."
Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof.

6. BZ-209-6/2020, POLNA S.A. Przemyśl
"Sporządzenie opinii o innowacyjności zaworów ze stopów żelaza wytworzonych nową dedykowana technologią."
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka

5. BZ-209-5/2020, Galwah Sp. z o.o., Herby
"Analiza przyczyn powstawania wad powłoki galwanicznej na powierzonych detalach"
Kierownik: dr inż. Maciej Nadolski

4. BZ-209-4/2020
"Opracowanie innowacyjnych rozwiazań technologicznych dla procesu wytwarzania wielkogabarytowych konstrukcji stalowych subsea i off-shore o skomplikowanych kształtach przestrzennych"
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka

3. BZ-209-3/2020, Huta Łabędy S. A.
"Opracowanie dokumentacji kalibrowania walców oraz dokumentacji projektowej osprzętu walcowniczego dla kształtownika łebkowego HP180 o grubościach 8 i 9 mm"
Kierownik: prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz

2. BZ-209-2/2020, Metal Team,

"Wykonanie badań własności mechanicznych z opracowaniem charakterystyk sprężystości dla 4 próbek detali:  3437580-2 szt., 3437590-2 szt."

Kierownik: dr inż. Jacek Michalczyk

1. BZ-209-1/2020, Dach-Styl.

Opinia o innowacyjności projektu pt. „Nowy typ blachodachówki o zwiększonej sztywności

Kierownik: dr hab. inż. Piotr Szota, prof. PCz
 ROK 2019 

1. BZ-206-2/2018, „Mardo”, Dąbrowa Górnicza

"Opracowanie technologii przetopu metalicznych odpadów produkcyjnych z oceną ich jakości"

Kierownik: dr inż. Maciej Nadolski


2. BZ-201-1/2019, Stalex Myszków Sp. z o. o.

"Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji drutów stalowych pokrytych innowacyjnymi powłokami cynkowo-aluminiowo-magnezowymi o zwiększonej odporności korozyjnej"

Kierownik: prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz


3. BZ-209-1/2019, Metal Team Sp. z o.o.

"Wykonanie próby spęczania wg opisanej procedury wraz z raportem pomiarowym zgodnym z wytycznymi procedury"

Kierownik: dr inż. Jacek Michalczyk


4. BZ-209-2/2019, Laboratorium Spawalnicze „GAMMA – MONTEX“ Częstochowa

"Opinia o innowacyjności na potrzeby wniosku o dofinansowanie realizacji projektu RSP.03.02.00-IP.01-24-015/19"

Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz.


5. BZ-209-3/2019, Ferenc S. C.

"Opracowanie technologii wytwarzania oraz określenie właściwości wytrzymałościowych mikroprofilowanych elementów obróbki elewacyjnej oraz założeń linii technologicznej"

Kierownik: dr hab. inż. Piotr Szota, prof. PCz.


6. BZ-209-4/2019, Wojskowa Akademia Techniczna

"Określenie parametrów walcowania oraz przewalcowanie 22 blach tytanowych z serii Grade 1 o wymiarach 90x360x3,5 mm"

Kierownik: prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz


7. BZ-209-5/2019, FLStech Sp. z o.o.

"Ocena innowacyjności filtru cieczy w obudowie z tworzywa sztucznego z systemem automatycznej regeneracji wodą, ze wspomaganiem sprężonym powietrzem"

Kierownik: dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz


8. BZ-209-6/2019, Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "CENTER"

"Opracowanie nowej technologii wytwarzania kwalifikowanego materiału wsadowego określanego jako chłodziwo metalurgiczne, otrzymywanego z odpadów metalonośnych będących w formie niewsadowej"

Kierownik: dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz


9. BZ-209-7/2019, Huta Łabędy S.A.

"Analiza możliwości uruchomienia produkcji kształtowników łebkowych HP140, HP160, HP180, HP200 i HP220 wg normy PN-EN 10067 na Walcowni Średniej Huty Łabędy S. A."

Kierownik: prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz


10. BZ-209-8/2019,

"Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla procesu wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych subsea i offshore"

Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka


11. BZ-209-9/2019, GALECO Sp. z o.o.

"Opracowanie technologii wytwarzania systemów rynnowych"

Kierownik: dr hab. inż. Piotr Szota, prof. PCz


12. BZ-209-10/2019, GAMMA- MONTEX Sp. z. o.o.

"Aktualizacja opinii o innowacyjności na potrzeby wniosku o dofinansowanie dla firmy GAMMA-MONTEX Sp. z o.o."

Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz


13. BZ-209-11/2019, PLASIMET Sp. Jawna

"Opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowych do pięciu urządzeń hydraulicznych wraz z katalogami zleceń na zgodność z dyrektywą maszynową i oznakowaniem CE"

Kierownik: dr inż. Jacek Michalczyk


14. BZ-209-12/2019, SERWIS-AM

"Ocena odporności na zniszczenie dostarczonych uchwytów"

Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz


15. BZ-209-13/2019

"Wykonanie opinii uzupełniającej dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie"

Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka


16. BZ-209-14/2019, Dach-Styl.

"Badanie wpływu mikroprofilowania na właściwości użytkowe blachy"

Kierownik: prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz


17. BZ-209-15/2019, WULKAN S.A.

"Opracowanie opinii o innowacyjnej technologii odlewów z żeliwa szarego o zadanym składzie chemicznym, przeznaczonych na rynek motoryzacyjny"

Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka