Informacje dla studentów

Warunkiem przystąpienia do obrony dyplomowej jest:

WYPEŁNIENIE SUPLEMENTU na stronie internetowej

https://usosweb.pcz.pl

LOGIN: numer PESEL

HASŁO: indywidualne pozyskiwane przez stronę https://logowanie.pcz.pl

w celu wypełnienia suplementu logujemy się w zakładce: Dla studentów

aby wydrukować kwit na opłatę za dyplom logujemy się w zakładce: Płatności

JAK WYPEŁNIAĆ SUPLEMENT - INSTRUKCJA

oraz dostarczenie do dziekanatu (dwa tygodnie przed wyznaczoną datą obrony) następujących dokumentów:

 • praca dyplomowa (dwustronny druk, termobindowany grzbiet, podpis promotora na stronie tytułowej)
 • wersja elektroniczna pracy na płycie CD (jeden plik - format pdf, wielkość nieprzekraczająca 10MB)
 • oświadczenie (praca samodzielna)
 • karta pracy dyplomowej (jeśli nie była oddana wcześniej)
 • uzupełniony indeks oraz karty egzaminacyjne,
 • potwierdzenie uregulowania opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł,
 • zdjęcia o wymiarze 6,5 cm x 4,5 cm – 4 sztuki (odpowiedni strój)
 • legitymacja studencka*
 • karta  obiegowa
 • potwierdzenie uregulowania wszystkich zaległych opłat
  (wraz z odsetkami),

*   w/w dokument może być dostarczony po obronie

Na życzenie studenta Uczelnia może wydać odpis dyplomu w języku angielskim. Aby ubiegać się o wydanie dodatkowego odpisu należy złożyć odpowiednie podanie do Prodziekana ds. Nauczania, dodatkową opłatę 40 zł oraz dodatkowe zdjęcie o wymiarze 6,5 cm x 4,5 cm